Arbetsgivare, få synlighet vid universitetet

Genom universitetet kan man nå minst 100 000 människor per år. Det finns olika möjligheter att synas vid universitetet, man kan t.ex. få en sal uppkallad efter sig, synas i tidningen Yliopisto eller bygga upp sin arbetsgivarimage på konferenser eller med e-postutskick till studenterna.

Salar uppkallade efter en sponsor

Ett företag som vill profilera sig som en forskningsinriktad aktör som stöder vetenskapen kan få synlighet vid universitetet genom att få en sal uppkallad efter företaget. Genom att välja en sal som huvudsakligen används av ett visst vetenskapsområdes studenter kan företaget rikta sitt stöd till toppforskningen och undervisningen inom just det området. Understödet ger företaget både synlighet och kontakter till universitetets vetenskapsområden och studenter.

En sal som är uppkallad efter en sponsor ger bred synlighet vid universitetet. Företagets namn kan synas på dörren till salen, på informationstavlor, i studiehandböcker, på webbsidor som presenterar universitetets lokaler och i universitetets lokalbokningssystem. Sponsorerna får aktuell information om Helsingfors universitets verksamhet och om hur sponsormedlen används.

Att uppkalla salar efter företag är en form av sponsring som gör företaget känt bland studenter och personal vid universitetet. Sponsring är vederlagsbelagd och mervärdesskattepliktig verksamhet.

Exempel på sponsrade salar är salen Finlands lag, Raisio Abp:s forskningsstiftelses sal och Walter-salen.

För mer information om möjligheten att få en sal uppkallad efter sig, kontakta enheten för donatorrelationer, insight@helsinki.fi, 029 41 21650.

Mer information om att göra reklam i universitetets medier >>