Evenemang för alumner
Vi har samlat alumnevenemangen under hösten på denna sida. Bekanta dig med och anmäl dig!
Kommande händelser

21.10. Internationellt evenemang

Största delen av våra evenemangen ordnas på finska. Bekanta dig med de finskspråkiga evenemangen här.

21.10. Internationellt evenemang

Tid: 21.10.2021 kl. 18-19.30
Plats: Zoom

Kom med och träffa alumnerna runt om i världen och inspirera! I vår slappna kväll kan du bilda nätverk internationellt och inspirera dig. Inspirationsanförandena vid evenemanget är alumn Violeta Gutiérrez Zamora. Violeta kommer att inspirera oss att diskutera de sociala aspekterna av hållbarhet genom sin presentation ”Kan hållbar utveckling gå utöver natur- och samhällsklyftan?”

Anmälan till det internationella alumnevenemanget öppnas 1.10. Deltagarlänken skickas till dem som anmält sig.

Evenemanget är på engelska.

 

Händelser som passerat

13.10. På barnens och de ungas ansvar? – Synpunkter på hållbarhet i utbildningen

13.10. På barnens och de ungas ansvar? – Synpunkter på hållbarhet i utbildningen

Tid: 13.10.2021 kl. 17–18.30
Plats: På nätet

Klimatförändringen väcker många tankar, också bland pedagoger och lärare. Hurdan borde undervisningen och fostran vara för att våra barn och ungdomar ska växa upp till medborgare som inser riskerna med miljöförändringarna, men ändå har förmåga att aktivt skrida till handling?

Kom och ta del av hur miljö- och vetenskapspedagogiken kunde omdefinieras och hur pedagogiken svarar på miljökrisen.

Evenemanget är på finska och svenska.