Alumndag 26.2.2019

Välkommen på Helsingfors universitets Alumndag 26.2.2019!

Alumndagen är Helsingfors universitets viktigaste årliga evenemang för alumner. Det är en dag av vetenskaplig stimulans och fortgående förnyelse. På Alumndagen möts universitetets toppforskare och alumner för att föra inspirerande diskussioner och samverka med varandra. Utöver nytänkande vetenskap erbjuder dagen en möjlighet att umgås med andra alumner i en informell miljö.

Nätverka, lär dig nytt om forskning, dela med dig av dina kunskaper och uppdatera vad du vet om världen.

Alumndag 2019: I algoritmens takt

Artificiell intelligens och algoritmer styr vårt liv på jobbet, hemma och i vardagen. Under Helsingfors universitets Alumndag träffar du experter på artificiell intelligens, forskare i människans psyke och proffs inom social interaktion och får diskutera hur vi bäst kan svara på den artificiella intelligensens utmaningar. Välkommen med på en dag av vetenskaplig stimulans och fortgående förnyelse.

Evenemang är på finska.

#alumnipäivä2019 #helsinkialumni #helsinkiuni

Alla evenemang är på finska.

Kl. 8-10: Morgonkaffe på campus

 • Gumtäkt: Kejsarens nya kläder eller något finare – vad innebär lärande nu och i framtiden? Anmäl dig
 • Vik: Mekanisering idag och i framtiden – besök på försöksgården och frukost, anmäl dig
 • Centrum: Artificiell intelligens och individens grundläggande rättigheter – borde vi oroa oss? Anmäl dig
 • Think & Lead: Artificiell intelligens inom utveckling av ledarskap? Anmäl dig

Kl. 12–15: Öppet hus för alumner i Ritsalen
Plats: Helsingfors universitets ritsal, Porthania, 7:e våningen (Universitetsgatan 3)

Kl. 15: Guidad tur på Universitetsmuseet: Rundvandring med kuratorn – hur skapas en utställning?
Plats: Universitetsmuseet, Helsingfors universitets huvudbyggnad, 3:e våningen (Fabiansgatan 33)

Kl. 17-19.30: Vi har en re­la­tion. In­ter­ak­tion mel­lan människan och den ar­ti­fi­ci­el­la in­tel­li­gen­sen
Plats:
Stage, Tankehörnan (Universitetsgatan 4)

Alumndagens kvällsprogram fokuserar på det mänskliga psykets styrkor och svagheter – på vad som gör människan till människa. Vilken betydelse har känslor, moral, interaktion och medvetande i den artificiella intelligensens era? En robot kan vårda dig och diskutera med dig, men kan robotar ersätta människor? Vi diskuterar också hur man lär maskiner handla etiskt och vem som ansvarar för maskinernas utveckling. Kan artificiell intelligens i framtiden lära sig gränslöst?

I kvällens paneler deltar ledande experter på artificiell intelligens, forskare i människans psyke och proffs inom social interaktion, och vi diskuterar tillsammans hur den artificiella intelligensen formar oss och framtiden.

Anmäl dig här

Gumtäkt: Kejsarens nya kläder eller något finare – vad innebär lärande nu och i framtiden?
Tid: Morgonkaffe kl. 9. Föreläsningen börjar kl. 9.30
Plats: Exactum (Pehr Kalms gata 5)

Temat för alumndagens morgonkaffe är lärande, analys och hur artificiell intelligens kan utnyttjas som stöd för lärandet. Under förmiddagen får vi lyssna till Arto Hellas från forskningsgruppen Agile Education Research som ordnar öppna webbkurser i datavetenskap (MOOC).

Anmäl dig här till evenemanget i Gumtäkt!

Think & Lead: Artificiell intelligens inom utveckling av ledarskap?
Tid:
kl. 8–10
Plats: Runeberg-sal, 2. våningen (Fabiansgatan33)

Think & Lead är för dig, alumn, som vill avancera i din karriär från expertuppdrag till ledarskap, eller för dig som vill utveckla dina chefsfärdigheter. Programmet är ett tillfälle för dig att dela med dig av dina egna erfarenheter, lära dig och få stöd av andra alumner och få nya perspektiv på ledarskap från den akademiska forskningen och företagsvärlden.

På det här morgonevenemanget diskuterar vi vilken betydelse utvecklingen av artificiell intelligens (AI) har inom ledarskap. Vi diskuterar betydelsen av artificiell intelligens (AI) inom ledarskap. Ger ett ökat bruk av AI mera rum för äkta ledarskap? Vad borde personer i ledande position veta om AI och dess utveckling?

I evenemanget deltar Tero Ojanperä, som blev känd under sin tid som Nokias tekniska direktör och nu är verkställande direktör för AI-bolaget Silo.ai, samt Arto Klami, akademiforskare och biträdande professor vid Helsingfors universitet.

Anmäl dig här!

Vik: Mekanisering idag och i framtiden – besök på försöksgården och frukost
Tid: kl. 8–10
Plats: Undervisnings- och försöksgården i Vik (Försöksgårdsvägen 5)

Morgonevenemanget i Vik introducerar besökarna till undervisnings- och försöksgården under ledning av gårdens chef Tapani Jokiniemi, som berättar om mekaniseringens framtid inom lantbruket. Efter besöket på försöksgården är det frukost i restaurant Tähkäs kabinett. Under frukosten får vi ta del av en forskares inlägg och diskutera mekanisering och framtidsvisioner.

På försöksgården finns en modern, långt automatiserad och mekaniserad forskningsladugård. Mjölkningen sker med en mjölkningsrobot och foderblandningen distribueras till korna med automatiska fodervagnar. Ladugården använder utfodringssystemet RIC som möjliggör uppföljning av enskilda kor och hur mycket de äter, samt systemet GreenFeed i anslutning till mjölkningsroboten för mätning i realtid av idisslares metanutsläpp. 

Anmäl dig här till evenemanget i Vik!

Centrum: Artificiell intelligens och individens grundläggande rättigheter – borde vi oroa oss?
Tid:
Frukost serveras kl. 8. Diskussionen börjar kl. 8.30
Plats: Fönster, Tankehörnan, första våningen (Universitetsgatan 4)

Tekniska innovationer och artificiell intelligens kommer oundvikligen att påverka också vårt rättssystem. Vilka slags utmaningar och möjligheter för utvecklingen med sig ur individens synpunkt?

Data är råmaterial för artificiell intelligens och dess kvalitet är av betydelse. Vad är data av god kvalitet, hur får man tag på det och vem har rätt till det? Såväl företag som myndigheter har uppgifter om oss. Hur kan myndigheter använda data på ett etiskt och godtagbart sätt ur medborgarnas perspektiv? Data kan också användas för det allmännas bästa. Finns det en europeisk datapolitik?

Anmäl dig här till evenemanget i centrum!

Talare:

 • Jenni Hakkarainen 
  Vilken typ av utmaningar och möjligheter medför artificiell intelligens för vårt rättssystem? 
 • Jussi Mäkinen 
  Hur delas data mellan privata och offentliga aktörer?  
 • Mikko Huuskonen 
  Europeisk datapolitik – finns det?

Öppet hus för alumner i Ritsalen
Tid: kl. 12–15
Plats: Helsingfors universitets ritsal, Porthania, 7:e våningen (Universitetsgatan 3)

På Alumndagen är det öppet hus för alumner i Ritsalen kl. 12–15! Välkommen och bekanta dig med Ritsalens lokaler och verksamhet tillsammans med ritmästare Vappu Rossi. Du har också möjlighet att prova på att rita efter gipsmodell!

Bild: Päivi Rainio

Kl. 15: Guidad tur på Universitetsmuseet: Rundvandring med kuratorn – hur skapas en utställning?
Tid: kl. 15
Plats: Universitetsmuseet, Helsingfors universitets huvudbyggnad, 3:e våningen (Fabiansgatan 33)

Utställningen Tankens kraft berättar universitetets 375-åriga historia i en 418 kvadratmeter stor lokal i huvudbyggnadens nya sida på tredje våningen. För att förbereda och förverkliga en utställning behövs insatser av närapå 15 olika experter. Universitetsmuseets utställningschef Pia Vuorikoski berättar om museiarbetet bakom kulisserna på Alumndagens guidade tur 26.2. kl. 15.00. Var fick allt sin början? Vilken typ av problem stötte man på? Hur framskred utställningsprocessen?

Bild: Timo Huvilinna

Vi har en relation. Interaktion mellan människan och den artificiella intelligensen
Tid: 17-19.30
Plats: Stage, Tankehörnan (Universitetsgatan 4)

Alumndagens kvällsprogram fokuserar på det mänskliga psykets styrkor och svagheter – på vad som gör människan till människa. Vilken betydelse har känslor, moral, interaktion och medvetande i den artificiella intelligensens era? En robot kan vårda dig och diskutera med dig, men kan robotar ersätta människor? Vi diskuterar också hur man lär maskiner handla etiskt och vem som ansvarar för maskinernas utveckling. Kan artificiell intelligens i framtiden lära sig gränslöst?

I kvällens paneler deltar ledande experter på artificiell intelligens, forskare i människans psyke och proffs inom social interaktion, och vi diskuterar tillsammans hur den artificiella intelligensen formar oss och framtiden.

Evenemang är på finska.

Anmälning

Panel: För framtiden räcker inte gårdagens läror

I kvällens första panel diskuterar vi det mänskliga psykets styrkor och förhållandet mellan nyutvecklad teknologi och lärande. Hur växer vi till tänkande människor i den artificiella intelligensens era? Kan lärare i framtiden ersättas med robotar eller artificiell intelligens? Vad förlorar vi om vi förlorar vår mänsklighet?

En maskin blir sådan som man lär den att bli. Även webben lär sig självständigt och blir hela tiden mer intelligent. Inuti den håller ett eget nätverk för datorer att byggas upp, ett nätverk som kombinerar data och begrepp. Vi ser inte allt. Hur mycket kan vi kontrollera?

Talare:

 • Teemu Roos
 • Kirsti Lonka
 • Henriikka Mustajoki
 • Eero Hyvönen

Panel: Den artificiella intelligensens makt – makt utan ansvar?

Kvällens andra paneldiskussion går in på vad makt, moral och empati betyder i den artificiella intelligensens tidevarv. Artificiell intelligens (AI) används redan nu för att påverka världspolitiken och olika händelser. Håller vi på att bygga upp en dystopi eller utopi med hjälp av AI? Var befinner vi oss nu eller om fem år?

Artificiell intelligens skiljer sig från andra tekniska lösningar. Hur kan vi säkerställa att nya AI-lösningar är säkra och etiska?

Det finns redan nu olika smarta system som samlar in enorma mängder data om oss och utbyter information med varandra. Vem äger dessa data och vem får nytta av dem?

Talare:

 • Kimmo Pentikäinen
 • Sasu Tarkoma
 • Michael Laakasuo
 • Hanna Hagström