Meningen med de här sidorna är att förmedla dessa forskningsresultat till allmänheten och informationen är främst menad som undervisnings-material för elever i grundskolor, men även för alla andra intresserade.