Jubeldoktorer

Enligt promotionstraditionen kallas doktorer som promoverats för 50 år sedan vid samma fakultet jubeldoktorer.

Eftersom ingen promotion gick av stapeln vid Veterinärmedicinska fakulteten år 1973 bjuds de doktorer som disputerade för ungefär 50 år sedan in som jubeldoktorer. De är:

Eeva-Liisa Hintikka

Lars-Axel Lindberg