Hedersdoktorer

Vid Veterinärmedicinska fakultetens promotion kommer de som haft en särdeles stor betydelse inom sitt område att promoveras till hedersdoktorer.

Professor Wolfgang Baumgärtner, direktör för avdelningen för patologi, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo)

 

Professor h.c. Kati Hakkarainen, specialistläkare i klinisk mikrobiologi och virologi, före detta utbildningsdirektör vid medicinska och hälsoteknologiska fakulteten, Tammerfors universitet

 

Professor emeritus Edward J. Hall, professor emeritus of Small Animal Internal Medicine, University of Bristol

 

Professor Dominiek Maes, professor of Porcine Health Management, Universiteit Gent

 

Professor Nigel P. Minton, professor of Applied Molecular Microbiology, University of Nottingham