Promotionskommittén

Promotionskommittén 2023 (Lauri Laine – Academic Events Photography)
Promotor Martti Nissinen

Docent, TD Martti Nissinen (f. 1959) är professor i Gamla testamentets exegetik. Nissinen doktorerade vid Helsingfors universitet 1992. Före sin nuvarande befattning har han haft följande befattningar vid universitetet: assistent (1985–1994), akademiforskare (1994–2002) och professor i biblisk och främreorientalisk litteratur (2002–2007). Nissinen ledde Finlands Akademis forskningsprojekt om Galileen under järnåldern (2012–2016) och Spetsforskningsenheten för ändringar i heliga skrifter och traditioner (2014–2019). Han har också varit styrelseordförande för Stiftelsen för Finlands Mellanösterninstitut (2020–2021). Nissinen undersöker profetian som fenomen och genus (kärlekslyrik, maskulinitet och homoerotik) i östra Medelhavets och Mesopotamiens kulturområde under forntiden. Han är inspektor för studentnationen Savolainen osakunta vid Helsingfors universitet.

Ceremonimästare Tuomas Heikkilä

Docent, FD Tuomas Heikkilä (f. 1972) är professor i kyrkohistoria. Han doktorerade (doctor primus) vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet 2002. Åren 1998–2009 arbetade Heikkilä vid Historiska institutionen som assistent, universitetslektor och professor i allmän historia. Han har också varit gästforskare vid bland annat Swedish Collegium for Advanced Study i Uppsala och direktör för Finlands Rominstitut Villa Lante i Rom (2013–2017). Heikkilä är professor i kyrkohistoria vid Helsingfors universitet sedan 2019. Han har forskat i helgonkulter, klosterväsendet, textvetenskap och medeltida handskrifter, och han har utvecklat mångvetenskapliga forskningsmetoder inom handskriftsforskning samt lett flera forskningsprojekt inom sina teman. Vid sidan av vetenskapliga texter har Heikkilä publicerat ett stort antal prisbelönta fackböcker. Hans senaste monografi heter Lalli – Kansallismurhaajan muotokuva (Helsingfors: Tammi 2022). Han är inspektor för studentnationen Eteläsuomalainen osakunta vid Helsingfors universitet. 

Övermarskalk Auli Vähäkangas

Docent, TD Auli Vähäkangas (f. 1967) är professor i pastoralteologi. Vähäkangas doktorerade vid Helsingfors universitet 2004. Åren 1998–2005 undervisade hon vid Tumaini University i Tanzania och åren 2006–2009 vid yrkeshögskolan Diakonia. Hon arbetade som universitetslektor vid Helsingfors universitet 2009–2015.  Sedan 2015 är Vähäkangas professor vid Helsingfors universitet. Åren 2013–2016 var hon prodekanus med ansvar för undervisningen och för närvarande är hon prodekanus med ansvar för samverkan med samhället och internationella kontakter (2023–). Vähäkangas har forskat i barnlöshet, sorg och döden, och hon har lett två omfattande forskningsprojekt, Youth at the Margins: A comparative study of the contribution of faith-based organisations to social cohesion in South Africa and Nordic Europe (YOMA) (2013–2017) och Meaningful relations: Patient and family carer encountering death at home (2017–2021).

Ceremonimästarens ställföreträdare: professor Henrietta Grönlund

Övermarskalkens ställföreträdare: akademiforskare Ritva Palmén

Övriga medlemmar i kommittén:

Docent Outi Lehtipuu

Docent Heikki Pesonen

Promotionssekreterare Kaisu Taskila