Principerna om en tryggare miljö

Vi vill göra promotionen till ett tryggt och trivsamt evenemang för alla deltagare. Principerna om en tryggare miljö är anvisningar för hur vi tillsammans skapar en atmosfär av ömsesidig respekt och uppskattning.

Vi tillämpar dessa principer på alla promotionsevenemang och alla deltagare förväntas följa dem. Den som underlåter att följa principerna eller byter mot dem kan komma att avlägsnas från evenemanget. Medlemmarna av promotionskommittén Ritva Palmén och Heikki Pesonen är trakasseriombud vid alla evenemang som hör till promotionen. 

Vid promotionen tillåts inte trakasserier, rasism, diskriminering eller annan osaklig behandling. 

Bemöt andra med ett öppet sinne. Alla gör antaganden och har fördomar om andra människor.  Sträva efter att identifiera dina egna antaganden och beakta människors mångfald. Lyssna, ge plats och låt var och en själv definiera sin identitet och upplevelse. 

Identifiera dina egna privilegier. Privilegier är fördelar som individer åtnjuter genom att höra till vissa sociala grupper. Privilegierna hänför sig bland annat till kön, sexuell läggning, hudfärg, klass, språk, hälsotillstånd och religion. Även om du själv känner dig trygg och accepterad betyder det inte att alla andra också gör det. Om du känner dig väl till mods, använd det för att skapa en trygg atmosfär för alla.  

Respektera andras fysiska och psykiska integritet. Nej betyder nej. Stör inte någon verbalt eller genom att röra vid dem eller stirra. Ändra på ditt beteende eller sluta om den andra ber dig om det.  

Om du ser eller upplever osakligt beteende, ingrip i situationen eller meddela promotionens trakasseriombud det som hänt.  

Om du bryter mot principerna om en trygg miljö eller om det påpekas för dig att du gör det ska du be om ursäkt. Alla gör misstag. Ändra vid behov ditt eget beteende. Ha också förståelse för att andra kan göra misstag, och försök försonas med de andra parterna så långt det är möjligt. 

Var och en av oss ansvarar för att alla ska känna sig bekväma och trygga. Bidra med dina egna handlingar till en öppen, respektfull och trygg atmosfär.