Hanna Reetta Majanen
Lätt tänker man att examen bara består av studier i ett enda ämne, föreläsningar och boktentamen. Med tanke på arbetslivet borde examen på universitetsnivå ses som en mer omfattande helhet som innehåller såväl valbara studier som livet utanför föreläsningssalarna.

Lätt tänker man att examen bara består av studier i ett enda ämne, föreläsningar och boktentamen. Med tanke på arbetslivet borde examen på universitetsnivå ses som en mer omfattande helhet som innehåller såväl valbara studier som livet utanför föreläsningssalarna.

Hanna Reetta Majanen arbetar som producent vid Lavaklubi på Finlands Nationalteater. Innan dess har hon jobbat bland annat vid Suomen Teatteriliitto (numera Finlands Teatrar) och studerat teatervetenskap vid universitetet. Hon har också själv sysslat med teater. När hon första gången sökte till universitetet var teater eller teatervetenskap inte hennes första tanke utan sociologi.

 – Jag började min universitetskarriär vid Öppna universitetet med att läsa sociologi eftersom jag inte ens visste att man kunde läsa teatervetenskap vid universitetet. Jag fick veta om teatervetenskapen genom min dåvarande pojkvän.

Nästa gång sökte hon till teatervetenskapen och kom in. Trots allt förkastade hon inte sociologin utan förenade sitt kunnande i båda disciplinerna. Hon satte sig speciellt in i mötet och dialogen mellan föreställningen och samhället. Som producent jobbar hon fortfarande med frågor inom det ämnesområdet.

Något av det bästa med universitetet är att man inom ett ämne kan koncentrera sig fritt på just det som intresserar en mest. Då blir studierna meningsfulla, och dessutom blir det examina som ser olika ut, med olika styrkor med tanke på arbetslivet.

Majanen betonar att examen bara är början. Hela tiden måste man vara beredd att lära sig mer. Det är först och främst det som universitetsexamen förbereder för. Lika viktigt är att lära sig se sitt ämne från olika, till och med överraskande, synvinklar.

– Vid sidan av mina studier jobbade jag på ett kafé och fick en bra kontakt med arbetslivet, spelreglerna där och företagets verksamhet överhuvudtaget. Utöver det såg jag konkret vilka olika komponenter som ingår till exempel i priset på en sallad. Detta praktiska kunnande har jag kunnat utnyttja också senare fast arbetsgivaren inte varit så kommersiellt sinnad.

En speciellt imponerande upplevelse för Majanen under studierna var en kurs i marknadsföring av konst som ordnades i samarbete med dåvarande Handelshögskolan.

– Under kursen öppnades en alldeles ny synvinkel på konst och konstproduktion. Under de andra universitetskurserna sågs teatern inte så ofta från en ekonomisk synvinkel.

Kunnande som förvärvas utanför de egentliga studierna kan få en oanad betydelse i arbetslivet. Under studietiden deltog Majanen aktivt i studentnationens verksamhet och var med och grundade föreningen Repliikki för studerande i teatervetenskap.

– I studentlivet bildade jag nätverk med många personer och fick relativt fritt pröva olika slags koncept och evenemang. I själva verket liknar det precis min nuvarande arbetsbeskrivning förutom det att jag nu får lön för det.

Majanen skickar också andra hälsningar till blivande studenter.

– Det lönar sig att lära sig skriva. I mitt nuvarande jobb har textproduktion en viktig roll och det kan inte undvikas i andra jobb heller.