Neurovetenskap | Internationellt magisterprogram

Tack vare våra hjärnor är vi medvetna varelser som kan förnimma, ha känslor och agera

Hjärnan och nervsystemet styr nästan alla våra livsfunktioner, och våra livsfunktioner påverkar hjärnan och nervsystemet. De förmedlar den information om den yttre världen som vi får genom våra sinnen och som styr våra handlingar. Neurovetenskapen undersöker hjärnans och nervsystemets funktioner genom att kombinera olika observationsnivåer, från fenomen på gen- och molekylnivå till nervceller, nervnät och hela hjärnans funktioner. Målet kan vara t.ex. att förstå beteendets neurobiologiska grund, utreda en viss proteinmolekyls betydelse eller att utveckla en ny behandlingsmetod för någon neurologisk sjukdom eller en skada i ett sinne.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 18 000 EUR
Ansökningstid Börjar: 02.01.2025 08.00 Slutar: 16.01.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. All undervisning ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av av den internationella gemenskapen för studenter och forskare.