Agneta Rahikainen - från byråsekreterare till programchef
Jag blev magister från Helsingfors universitet med Svensk litteratur som huvudämne, det som nu kallas Nordisk litteratur, år 1991. Omedelbart fick jag jobb på institutionen som byråsekreterare men stannade där bara ett halvt år eftersom jag fick jobb vid Svenska litteratursällskapets i Finland arkiv. Inom sällskapet har jag jobbat i över 25 år med olika uppgifter, först vid arkivet med ansvar för arkivdonationer, fotografisamlingar och författararkiv.

Jag blev magister från Helsingfors universitet med Svensk litteratur som huvudämne, det som nu kallas Nordisk litteratur, år 1991. Omedelbart fick jag jobb på institutionen som byråsekreterare men stannade där bara ett halvt år eftersom jag fick jobb vid Svenska litteratursällskapets i Finland arkiv. Inom sällskapet har jag jobbat i över 25 år med olika uppgifter, först vid arkivet med ansvar för arkivdonationer, fotografisamlingar och författararkiv.

Vi sidan av mitt jobb fick jag i uppdrag att ge ut Edith Södergrans brev i en textkritisk utgåva och det blev början på min författar- och forskarbana som jag fortsätter med än idag. Jag har också jobbat som producent för J.L. Runebergs jubileumsår och i samband med det skrev jag en dubbelbiografi om honom och Fredrika Runeberg. Nu jobbar jag som programchef med ansvar för de finlandssvenska programmen vid bokmässorna i Helsingfors och Göteborg. Inom mitt jobb har jag också producerat föredragsserier och seminarier.

Mina studier vid universitetet gav mig goda förutsättningar att utvecklas vidare i min professionella karriär. Jag hade nordiska språk som biämne och det var ett bra stöd eftersom jag haft turen att jobba på svenska och svenska språket är mitt arbetsredskap som författare och forskare. De övriga nordiska språken har också varit till stor nytta eftersom jag samarbetat och producerat program med andra nordiska aktörer.

Jag doktorerade i nordisk litteratur 2014, vilket ytterligare förstärkte mina färdigheter i litteraturteori och -analys. Som expert på finlandssvensk litteratur kan jag tacka den utbildning jag fått vid universitetet. Den gav mig en bas att utveckla vidare, inte bara inom litteraturen och språket, utan också rent socialt. Många av mina studiekompisar blev mina nuvarande kolleger inom det litterära och kulturella fältet. Några är författare och andra är kulturadministratörer och chefer inom kulturområdet.