Programmets uppbyggnad

Politices magisterexamen utgör 120 studiepoäng med inriktning i ett av följande vetenskapsområden: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik, sociologi eller statskunskap med förvaltning. Studierna är uppbyggda så att magisterexamen kan avläggas under två läsår. Du hittar mera information om studierna via studiehandböckerna i Weboodi eller i instruktioner för studerande under "planera dina studier". 

 

 

Fördjupade studier 90 sp

Gemensamma obligatoriska studier för hela programmet, 10 sp

  • Vetenskapligt tänkande i samhällsvetenskaper, 5 sp
  • Aktuella samhällsvetenskapliga frågor i Norden, 5 sp

Obligatoriska studier i vetenskapsområdet, 50 sp

Obligatoriska för alla studieinriktningar

  • Magisterseminarium I, 5 sp
  • Magisterseminarium II, 5 sp
  • Valfri metodstudie, 5 sp
  • Fördjupad metodstudie, 5 sp

Studier i vetenskapsområdet 30 sp

Arbetslivsorientering, 5-10 sp

Magisteravhandling, 30 sp

Valbara studier, 20-25 sp