Karriär

En magisterexamen i region- och kulturstudier öppnar upp möjligheter i en mångfald olika slag av expertuppgifter som kräver en djup förståelse av olika regioner och kulturkretsar. Det kan handla om såväl statsförvaltningen och olika organisationer som den globala företagsvärlden. Utbildningen ger goda förutsättningar speciellt för sådana som planerar en internationell karriär. Också teman som tangerar kulturmöten erbjuder i framtiden allt fler karriärbanor.

Med tanke på karriärmöjligheter är det viktigt att dina studier i slutändan utgör en helhet som främjar dina målsättningar. I detta kan du ha stor nytta av arbetslivsstudier och möjligheterna till arbetspraktik och studentutbyte. Också en forskarkarriär är möjlig för studenter som är intresserade av forskning.

Du kan bekanta dig närmare med magisterprogrammets alumners karriärbanor i tjänsten Töissä.fi och med olika alumners karriärberättelser på webbplatsen 375 humanister.