Karriär

Magisterstudierna i översättning och tolkning ger kompetens för expertuppgifter inom flerspråkig och internationell kommunikation, som kräver utmärkta kunskaper i såväl modersmålet som andra språk samt god kulturkännedom, goda skriftliga och muntliga färdigheter och förmåga att söka och analysera information. Du kan arbeta som översättare, tolk, med lokalisering eller terminologi, som informatör, journalist, teknisk skribent, dokumenterare, språkgranskare, projektledare eller koordinator inom den privata eller offentliga sektorn. Dessutom kan du arbeta med uppgifter i organisationer inom tredje sektorn. Du kan arbeta med språkbaserade informations- och kommunikationstekniska applikationer eller som lärare och forskare inom vuxenutbildning eller vid företag.  Många översättare och tolkar sysselsätter sig som företagare. Du kan välja mellan olika arbetsformer: på översättningsbyråer arbetar du ofta i team, medan du som underleverantör kan arbeta hemifrån. Du kan bygga upp din egen profil som expert och har då också nytta av Helsingfors universitets breda utbud av valfria studier som stöder ditt val av specialisering.

Vi har som mål att skapa kontakter till arbetslivet redan under studietiden till exempel genom arbetspraktik. Du kan få en praktikplats till exempel vid en översättningsbyrå i Finland eller utomlands eller vid EU-kommissionens översättningsavdelning eller andra EU-organ.

Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet lyfte under år 2015 fram 375 humanister för att fira universitetets 375-årsjubileum. Läs mer om humanisterna och ta dig samtidigt en titt på presentationernas översättningar! En stor del av dem är gjorda av studerande i översättning.