Magisterprogrammet i kultur och kommunikation har en mångvetenskaplig uppläggning, men lärandemålen ser något olika ut beroende på om du väljer historia, språk, litteratur eller Nordenstudier som ditt specialiseringsområde. Eftersom programmet är tvärvetenskapligt, uppstår det även synergieffekter och möjligheter till innovativa grepp och avhandlingsämnen utanför studieinriktningarnas traditionella tyngdpunktsområden.

Magisterprogrammet kan erbjuda dig ett mångsidigt och intressant kursutbud där konventionella insikter placeras inom nya mediala perspektiv. Bland programmets omtyckta kurser finns till exempel Kulturens rumsliga dimensioner, Games and history, Medialisering av kultur, Yrkeslivsorientering och kulturjobb m.m. På kultur och kommunikation har du också möjligheten till att studera under väletablerade professorer och lektorer från de olika vetenskaperna som sammanbinder magisterprogrammet.