Eftersom magisterprogrammet i kultur och kommunikation är ett tvärvetenskapligt magisterprogram har det nåtts av studenter med väldigt olika studiebakgrunder. Programmet kan därför erbjuda en levande och inspirerande studiemiljö där vi kan lära oss av varandra och skapa nya studiesynergier. Kultur och kommunikation har ett gott rykte om sig bland tidigare studenter för sitt breda och varierande kursutbud. Här hittar du fyra berättelser av olika studenter som berättar om sina erfarenheter av programmet.