Magisterprogrammet i Kultur och kommunikation har en tvärvetenskaplig uppläggning och omfattar 120 studiepoäng som avläggs under två år av studier på heltid. Första året ger en fördjupad introduktion till kulturtolkning och mångsidiga insikter i kulturanalysens former och kontexter. Det andra året är företrädesvis reserverat för själva avhandlingsarbetet.