Lärarna som undervisar i magisterprogrammet i kultur och kommunikation är professorer och forskare i de olika vetenskaperna som finns representerade i programmet. Här kan du bekanta dig med lärarna och deras forskningsområden.

Utöver de nedan presenterade lärarna utnyttjar programmet också en varierande mängd övriga experter i undervisningen.

Lärarnas mottagningstider hittar du i Instruktioner för studerande.