Magisterprogrammet i konstforskning är det enda utbildningsprogrammet i Finland som behandlar olika konstformer och fokuserar på analys och tolkning av olika konstformer och på deras historiska utveckling. Magisterprogrammet i konstforskning ger dig fördjupade kunskaper om olika företeelser inom konstfältet. Programmet omfattar mångsidiga studier i film- och televisionsforskning, estetik, musikvetenskap, teatervetenskap och allmän litteraturvetenskap. Samtidigt som du får en rik bild av olika konstformer och förhållandena mellan dem, fördjupar du dina kunskaper inom den gren av konstforskningen som du väljer.
Studieinriktningar