I magisterprogrammet i historia fördjupar du din expertis i historia. Du sätter dig in i olika forskningsteman, historieforskningens metoder och hur man tidigare forskat i historia. Studierna i historia ger dig förutsättningar att behandla stora mängder information och lyfta fram det väsentligaste. Du lär dig att se kritiskt och kreativt på världen och olika samhälleliga fenomen. En central del av studierna är pro gradu-avhandlingen, där du utvecklar grundläggande färdigheter som behövs för forskning. Bland de viktigaste färdigheterna är självständig informationssökning, analys och kritisk bedömning av tillgängliga fakta och självständig produktion och tillämpning av information. Arbetet med avhandlingen utvecklar också dina färdigheter i projekthantering och förmåga att hantera stora helheter.