Fortsatta studiemöjligheter
Inom kandidatprogrammet lär du dig grunderna i kemi samt färdigheter som hjälper dig att utföra olika uppgifter i arbetslivet. De flesta som har fullbordat kandidatexamen fortsätter med magisterexamen, och övergår först därefter till arbetslivet. Inom ett magistersprogram kan du fördjupa dig mera grundligt i minst ett specialiseringsområde inom kemin, och efter det kan du få arbete med krävande sakkunniguppgifter. Omkring en fjärdedel av dem som slutfört filosofie magister-examen i kemi fortsätter med doktorsstudier.

Inom kandidatprogrammet lär du dig grunderna i kemi samt färdigheter som hjälper dig att utföra olika uppgifter i arbetslivet. De flesta som har fullbordat kandidatexamen fortsätter med magisterexamen, och övergår först därefter till arbetslivet. Inom ett magistersprogram kan du fördjupa dig mera grundligt i minst ett specialiseringsområde inom kemin, och efter det kan du få arbete med krävande sakkunniguppgifter. Omkring en fjärdedel av dem som slutfört filosofie magister-examen i kemi fortsätter med doktorsstudier.

Då du har fått studierätt till en lägre högskoleexamen får du automatiskt också rätt att ta filosofie magisterexamen vid Helsingfors universitet. Efter att du har slutfört kandidatexamen kan du fortsätta med magisterstudier i något av flera olika magisterprogram. Inriktningen i ditt kandidatprogram påverkar vilket magisterprogram du kan söka in till, eftersom en del av magisterprogrammen kräver att man har tagit vissa kurser för sin kandidatexamen. Vissa magisterprogram har separat ansökan. Om du vill kan du också ansöka till ett annat magisterprogram i Finland eller utomlands efter att du har slutfört din kandidatexamen.

Möjliga magistersprogram efter kandidatprogrammet i kemi vid Helsingfors universitet är t.ex. Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper, Magisterprogrammet i materialforskning, Magisterprogrammet i atmosfärvetenskaper, Magisterprogrammet för teoretiska och beräkningsmässiga metoder, samt - efter separat ansökan - Magisterprogrammet för lärare i matematik, fysik och kemi, och det internationella magisterprogrammet Advanced Spectroscopy in Chemistry.