På den här sidan hittar du information om urvalet samt viktiga datum som gäller ansökningen och urvalet 2017.

Ansökning

  • Du söker till kandidatprogrammet under Gemensan ansökan på Studieinfo.
  • Här får du mer information om antagningsförfarandet till sökmålet samhällsvetenskaper.
  • Här får du mer information om antagningsförfarandet till sökmålet socialt arbete.

Urvalsprov

  • Urvalsprovet till sökmålet samhällsvetenskaper äger rum 23.5.2017 kl 10-14.
  • Urvalsprovet till sökmålet socialt arbete äger rum 24.5.2017 kl. 10-14.
  • Litteraturen för urvalsprovet hittar du här.
  • Mer information om urvalsproven kommer du att hitta här.

språkkrav och -prov

  • Om du har avlagt godkänt prov i svenska som modersmål som en del av svenskspråkig studentexamen behöver du inte bevisa dina språkkunskaper.
  • Mer information om språkkraven och -provet hittar du här.
  • Resultat i provet i svenska hittar du här.