Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper är uppbyggt så att grundstudierna är gemensamma för alla studenter. Därefter inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder. (Socialt arbete och socialpolitik utgör ett separat sökmål, vilket innebär att val av inriktning gjorts i samband med ansökan.) I de gemensamma studierna ingår bland annat forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi, studieteknik och möjlighet till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina intressen. Slutförda studier inom kandidatprogrammet vid Soc&kom ger dig automatisk rätt att påbörja studier inom det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper vid HU.