Grundstudierna i kulturforskning är gemensamma för alla. Du får ett begrepp om hur olika discipliner angriper kulturfenomen. Du bekantar dig också med olika undersökningsmaterial och forskningsmetoder. 

När du genomfört de gemensamma studierna kan du välja en studieinriktning att fokusera på. Här finns Asienforskning, Afrika- och Mellanösternforskning, region- och kulturforskning, arkeologi, folkloristik, etnologi, konsthistoria eller religionsvetenskap. Om det behövs går antagningen efter studieframgången i grundstudierna.

Dessutom erbjuder kandidatprogrammet möjligheten att välja antikens kultur som en valbar studiehelhet.

Om du är intresserad av de språk som talas i Afrika, Asien eller Mellanöstern kan du titta på studieutbudet vid kandidatprogrammet i språk.