Studier

Syftet med studierna är framför allt att väcka vetenskaplig nyfikenhet för olika kulturer och språk. Ett vetenskapligt förhållningssätt hjälper oss att förstå och tolka vardagliga företeelser som vi möter både i arbetet och på fritiden. Utöver att du får ingående kunskaper om din egen bransch utvecklar du i kandidatprogrammet också allmänna färdigheter som behövs i arbetslivet såsom att hitta, bedöma och behandla kunskap, uttrycka dig klart på ditt modersmål både muntligt och skriftligt och arbeta i grupp.  

Efter kandidatexamen kan du fortsätta studierna i ett av dessa magisterprogram, beroende på din studieinriktning:

Du kan också söka in till andra magisterprogram. Mer information om olika magisterprogram hittar du på webbsidorna med Helsingfors universitets utbildningsutbud.