Syftet med studierna är framför allt att väcka vetenskaplig nyfikenhet för olika kulturer och språk. Ett vetenskapligt förhållningssätt hjälper oss att förstå och tolka vardagliga företeelser som vi möter både i arbetet och på fritiden. Utöver att du får ingående kunskaper om din egen bransch utvecklar du i kandidatprogrammet också allmänna färdigheter som behövs i arbetslivet såsom att hitta, bedöma och behandla kunskap, uttrycka dig klart på ditt modersmål både muntligt och skriftligt och arbeta i grupp.  

Efter kandidatexamen kan du fortsätta studierna i ett av dessa magisterprogram, beroende på din studieinriktning:

Du kan också söka in till andra magisterprogram. Mer information om olika magisterprogram hittar du på webbsidorna med Helsingfors universitets utbildningsutbud.