Karriär

Studierna förbereder dig för arbetsuppgifter där förståelse, bedömning och förmedling av kulturell kunskap och kulturutbyte är viktigt. Beroende på hur du inriktar dina studier kan du bland annat arbeta inom musei- och kulturförvaltning och religions- och kulturpedagogik, som företagare i kultursektorn, med internationella expertuppdrag, i minnesorganisationer och olika kulturarvsprojekt. Bekanta dig närmare med alumnernas karriärvägar på portalen töissä.fi och sajten 375 humanister.