Studentföreningar

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än föreläsningar och tentor! En av de bästa sidorna av att studera vid Helsingfors universitet är dess mångsidiga studentgemenskap.

Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). I Studentkåren finns ungefär 250 aktiva studentföreningar. Bland dessa hittar du både ämnesföreningarna och fakultetsföreningarna men också studentnationerna och olika slags intresseföreningar.

Inom kandidatprogrammet i konstforskning finns många olika studentföreningar som representerar studenter i olika studieinriktningar och med olika intressen. Föreningarna erbjuder många slags evenemang, aktiviteter samt handledning med studier och yrkeslivet för studenterna. Dessutom samlar fakultetsföreningen Humanisticum alla humaniststudenter och ordnar allmänhumanistiska evenemang samt bevakar deras intressen vid universitetet.