Studenterna berättar

Ibland får man den bästa bilden av studierna från studenterna själva. Låt våra studerande berätta hur det är att studera konstforskning vid Helsingfors universitet!

Jag heter Pyry Kuronen ska inleda mitt fjärde år i teatervetenskap. På tre år har jag fått ut mer av universitetet än jag någonsin kunde ha trott.

Jag sökte in till teatervetenskap egentligen på grund av mitt intresse för teaterarbete fastän jag visste att jag inte skulle arbeta praktiskt med teater här. Men eftersom jag inte kom in på Teaterhögskolan kändes det rimligt att ta lite tid för mig själv att fördjupa mig i ämnet också teoretiskt. Det var lite överraskande att jag faktiskt kom in på universitetet. Jag hade inte föreställt mig att jag skulle klara mig vid universitetet, men här står jag.

Mitt första år började med allt slags stoj, med en förvirrande flod av information. Dock gjorde alla mina underbara tutorer samt mina otänkbart vänliga studiekamrater studerandet väldigt behagligt och lätt. Det tog bara ett ögonblick för mig att komma med i hela studentverksamheten som ordförande i ämnesföreningen i teatervetenskap, där jag fick bekanta mig med allt fint folk från andra vetenskapliga områden och föreningar.

I fråga om faktiskt teaterarbete och fysiskt självplågeri kunde jag inte ha haft mera fel. Spexet med studenterna vid humanistiska fakulteten, en form av interaktiv improteater, ryckte med mig med sådan kraft att jag nu har varit med tre år på raken. Humanistspexet lockar många studenter från olika studieämnen, dock en stor grupp av oss teatervetenskapare. Det var naturligt för mig som student i ämnet och ihop med andra vänner att försöka förverkliga vår passion och våra visioner, lära oss saker själva på scenen och fördjupa oss i teaterns estetik, teaterforskning och teaterteori.

Ja, allt det här gick väldigt mycket bättre än jag kunde ha tänkt mig. Jag skulle inte kunna vara nöjdare!

Jag sökte in till musikvetenskap när min långvariga hobby och mina musikerstudier hade väckt intresset också för musikforskningen. Jag började mina studier vid Helsingfors universitet och märkte att inom musikvetenskapen förenas mitt intresse för musik och ett utforskande och analytiskt förhållningssätt till musikaliska fenomen på ett fint sätt.

När man studerar musikvetenskap utforskar man på ett mångsidigt sätt den musikaliska verkligheten omkring oss: såväl olika musikkulturer, musikens historia och datorstödd musik som musikens analytiska och teoretiska sida. Att förena musikforskningen med nästan vilken vetenskap som helst skapar nya, intressanta sätt att betrakta musiken.

Själv njuter jag av att läsa musikvetenskap mest därför att man får ett helt nytt sätt att förstå den aktiva roll musik har i vår verklighet. Musiken har många olika slags inverkan och att sätta mig in i dem intresserar mig ofantligt mycket! Jag har just fått färdig min kandidatavhandling om motsatsförhållanden mellan mainstream och marginal med avseende till musikens kommersialism och icke-kommersialism. Meningen är att jag ska fortsätta med ämnet i min avhandling pro gradu.

Musikvetenskapen har välutrustade studiolokaler för inspelningar och en vänlig, mycket tillgänglig personal. För sina studenter ger musikvetenskapen unika öppningar till arbetslivet i musikbranschen. Jag jobbade med musikfestivaler redan under studietiden och drömmer om ett jobb inom kulturservicen i någon kommun eller stad.

Musikvetenskapen går upp i samma kandidat- och magisterprogram som teatervetenskapen, televisions- och filmforskningen, allmänna litteraturvetenskapen och estetiken. Den intressanta dialogen mellan olika konstarter kommer säkert att öka ytterligare. Också våra studentföreningar Synkooppi, Repliikki, Katharsis och Aistimus tar gärna emot nya studerande intresserade av konst och konstforskning. 

Jag började mina studier i allmän litteraturvetenskap hösten 2015 efter att jag hade gjort mina grundstudier vid öppna universitetet ett år. Det är ofta svårt att i ord formulera sina tankar om varför man egentligen intresserar sig för litteratur och litteraturforskning och varför man har sökt in till utbildningen.

På högskolan och gymnasiet var jag alltid en väldigt långsam läsare. Trots det fick jag beröm och bra betyg på bokanalyser även om jag knappt hade hunnit läsa ens halva materialet. Då fick jag en stark känsla av att jag skulle vilja sätta mig in i det här ämnet mera. När jag började studera litteraturvetenskap upplevde jag det också som ett slags upptäcktsfärd för mig och mitt skrivande jag. Akademisk litteraturforskning och kreativt skrivande har för min del varit i ständig dialog.

Jag tycker att litteraturforskningen är ett viktigt arbete också för själva litteraturen eftersom den slår vakt om litteraturen som något betydande och betydelsefullt. Litteraturvetenskapen vill på ett mångsidigt och tolkningsbaserat sätt förstå litteraturen, den är i sig själv ett skapande av litteratur, det är grundarbetet som utgör en av förutsättningarna. Om vi vill producera och skriva litteratur måste vi också tolka och utforska den.

Vid sidan av litteraturvetenskapen har jag läst filosofi och estetik. På det litteraturvetenskapliga fältet intresserar jag mig för hur litteraturen representerar uppfattningar, upplevelser och idéer främst genom sin form och sina narrativa medel. Kommande läsår börjar jag mitt möjligen sista kandidatår och har planerat att skriva min kandidatavhandling om frågor som gäller den fiktiva platsen. Plats i litteraturen är något jag tycker behöver en större teoretisk begreppsapparat och mer forskning överhuvudtaget. Det är bra att leta efter sina forskningsintressen inom de valfria studierna.