Studier

Studierna i kandidatprogrammet i konstforskning är interaktiva och mångformade och omfattar föreläsningar, övningskurser, grupparbete och självständigt arbete med handledning samt litteraturtentamina. På kurserna skriver studenterna också essäer och studiedagböcker. Utöver studierna inom programmet kan du välja studier från Helsingfors universitetets stora utbud och kombinera kurser med ditt specialområde. Mångsidighet är en hjälp för dig att profilera dig och lyckas på framtidens arbetsmarknad.

Studierna erbjuder möjligheter att bekanta sig med teatrarnas, musik- och bokförläggarnas, galleriernas, konserthusens, festivalernas, konstinstitutionernas, arkivens och de andra kulturinstitutionernas verksamhet liksom möjligheter till arbetspraktik och nätverkande. I Helsingfors finns många lämpliga arbetspraktiksplatser för studenter i kandidatprogrammet.

Efter kandidatprogrammet har du möjlighet att fortsätta dina studier vid magisterprogrammet i konstforskning. Andra möjliga fortsättningar är magisterprogrammen i kulturarv, litteraturvetenskap, filosofi och genusvetenskap. Om du har valt inriktningen lärare i modersmålet (finska) och litteratur fortsätter du i magisterprogrammet i litteraturvetenskap eller i magisterprogrammet i konstforskning. Vill du säkerställa studieplatsen i det magisterprogram som du är intresserad av lönar det sig att välja lämpliga studier redan på kandidatnivån.

Bekanta dig med magisterprogram på webbsidan med Helsingfors universitets utbildningsutbud!