Karriär

De som utexamineras från kandidatprogrammet i konstforskning jobbar till exempel som experter vid konst- och kulturförvaltningen, som konstkritiker, i undervisnings- och utbildningsuppdrag, i information och kommunikation, inom förlagsbranschen, vid biblioteken samt i forsknings- och produktutvecklingsuppdrag. Man kan fördjupa sitt kunnande på kandidatstadiet genom att fortsätta studierna i magisterprogrammet i konstforskning.