Kandidatprogrammet i konstforskning fokuserar på kritisk och kreativ undersökning av konst och dess sociala dimensioner samt vetenskapligt arbete. Studierna omfattar konstforskningens historia, frågor om vardagsliv och popkultur, metoder för analys och tolkning av konstverk samt konstförvaltning och marknadsföring. Inom programmet väljer du en specialinriktning från fem discipliner. Dessa är film- och televisionsforskning, estetik, musikvetenskap, teatervetenskap och allmän litteraturvetenskap.
Bekanta dig med studieinriktningarna