Att studera i kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer