Studier

Filosofin behandlar mycket grundläggande och allmänna frågor, som handlar om världen och den roll människan har i den. De centrala ämnena är till exempel kunskap, verklighet, medvetande, betydelse, sanning, vetenskap, samhälle, verksamhet, värden, rätt och fel, gott och ont. När du har avlagt kandidatexamen i filosofi har du tillräckliga kunskaper att fortsätta studera vid magisterprogrammet i filosofi vid Helsingfors universitet eller vid vilken som helst annan ledande filosofisk institution i världen. Kandidatprogrammet i filosofi har tre olika studieinriktningar: teoretisk filosofi, praktisk filosofi och en studieinriktning med undervisning på svenska (filosofi).

När du blir antagen till kandidatprogrammet i filosofi får du också rätt att avlägga magisterexamen i magisterprogrammet i filosofi. Du kan om du vill också söka in till andra magisterprogram vid humanistiska fakulteten eller andra magisterprogram vid Helsingfors universitet. Mer information finns på webbsidorna med utbildningsutbudet vid Helsingfors universitet.