Forskning

Filosofin vid Helsingfors universitet visar en stigande tendens i de senaste årens internationella universitetsrankningar. År 2017 värderades läroämnet som det 25 bästa i världen. Helsingfors universitets filosofi blev då den tredje bästa av de icke-engelskspråkiga filosofienheterna i hela världen. För studenten betyder detta att det finns en bred expertis på olika områden inom filosofin liksom att undervisningen är byggd på forskning av hög kvalitet.

Forskningsenheter och forskningsprojekt

Seminarier

Publikationsserier

Avslutade projekt

Under arbetet med Wittgenstein efterlämnade skrifter upprättade Georg Henrik von Wright under 1960-talet ett arkiv bestående av en nästan komplett samling kopior av Wittgensteins skrifter i anslutning till sitt arbetsrum i Forsthuset på Helsingfors universitet. I arkivet samlades också en viktig del av korrespondensen kring utgivningen av Wittgenstein. Materialet donerades tillsammans med von Wrights egna filosofiska kvarlåtenskap till Helsingfors universitet år 2000.

Sedan 2009 har arkivet verkat under namnet ”von Wright och Wittgenstein-arkivet” (WWA). Det är numera beläget i två rum i Forsthusets sjätte våning i anslutning till universitetets filosofiämnen. Arkivmaterialet har sedermera utökats genom donationer från släkten von Wright. Det innefattar nu också till exempel unika minnesföremål, såsom Wittgensteins promenadkäpp och von Wrights skrivmaskin.

Under de senaste åren har WWA blivit alltmer välbesökt. Särskilt forskare med ett intresse för editeringsprocessen kring Wittgenstein postumt utgivna verk har dragit nytta av arkivet. En kompletterande von Wright-samling finns i Nationalbiblioteket i Helsingfors (Bibliotheca Wrightiana). Den består av privat och arbetsrelaterad korrespondens samt von Wrights hembibliotek. Sedan 2014 ordnas även en årlig Georg Henrik von Wright-föreläsning vid Helsingfors universitet.