Filosofin vid Helsingfors universitet visar en stigande tendens i de senaste årens internationella universitetsrankningar. År 2017 värderades läroämnet som det 25 bästa i världen. Helsingfors universitets filosofi blev då den tredje bästa av de icke-engelskspråkiga filosofienheterna i hela världen. För studenten betyder detta att det finns en bred expertis på olika områden inom filosofin liksom att undervisningen är byggd på forskning av hög kvalitet.