Filosofin studerar det mänskliga tänkandet och kunskapen om detta tänkande. Studenten övas i filosofisk analys och argumentation. Inom filosofin får man ta itu med alla de grundläggande frågorna. Vad kan vi veta och hur? Hur är verkligheten uppbyggd? Finns grunden för våra moraliska principer i världen eller är det vi som ser dem återspeglade där? Vad är ett gott samhälle? Kandidatstudierna i filosofi ger en stark grund av kunskap om filosofins kärnområden, vilket gör det lätt att senare fortsätta med vilka filosofiska specialfrågor som helst.