Adress
PB 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingfors Universitet

Aleksanteri Institut och avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Personalsaker, som arbetsavtal, arvode och stipendier; arbetsintyg och andra intyg
Kontrakt mellan docenter, professor och gästforskare, och för forskare som kommer att arbeta utomlands
HR stöd för prefekt av institut och avdelningen, för närmaste chefer och för hela personaler
Rekrytering av universitetslektorer
Rekrytering av projektforskare
Kontaktperson av olycksfall i arbete