Personsökning

Janna
Koivisto

Adress
PB 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingfors Universitet

Mobilitetsservicens specialist, campusteam Gumtäkt

Mobilitetsservicen koordinerar och utvecklar service inom student- lärar-, forskar- och personalutbyten. Enheten stöder också utveckling, koordinering och administration av projekt inom internationellt undervisningssamarbete samt hjälper utbildningsprogrammen att söka finansiering för projekten. Specialisterna inom Mobilitetsservicen arbetar för internationalisering av utbildningsprogrammen samt fungerar som sakkunniga och samarbetspartners inom utbyten, sluter utbytesavtal, koordinerar utbyten och administrerar stipendier. Enheten upprätthåller och utvecklar mobilitetsdatahanteringen och informationssystemet Mobility Online samt ger handledning i användning av systemet. Mobilitetsservicen ger rådgivning om utbytesmöjligheter, ansökning och utbytesstipendier.

serviceadress: studentexchange@helsinki.fi