Nya professorer

Helsingfors universitets professorer bedriver omfattande forskning om samhället, kulturen, naturen och människan. De nyaste professorerna vid universitetet firas två gånger om året: i maj och i december. 

De offentliga installationsföreläsningarna är lättförståeliga presentationer av professorernas vetenskapsområden och forskningsämnen, och de är öppna för alla. Föreläsningarna kan handla om till exempel rymdväder, skolelevers hälsa och välfärd, finska språket eller nanoläkemedel. En föreläsning tar 20 minuter, och mellan föreläsningarna kan publiken byta sal.

Se på streamen:

B123: Jukka K. Nurminen, Mikko Koivisto, Salla Kurhila, Thomas Wallgren
CK112: Karri Silventoinen, Risto Kunelius, Sirpa Wrede, Suvi Keskinen
D123: Risto Hotulainen, Joseph Gagnone, Päivi Tammela, Tuomas Heikkilä
E204: Minna Pöyhönen, Mikko Pakarinen, Markus Jokela, Tea Lallukka
Kansleri Kaarle Hämeri, Sangita Kulathinal, Liisa Autere & Mikko Jalo, Akateeminen Laulu