Utbildningsprogrammet i pedagogik är en utbildning för dig som vill arbeta med fostran, utbildning, undervisning, lärande och ledning eller utföra något annat uppdrag i samhället som kräver pedagogisk expertis. Studierna i pedagogik ger dig även färdigheter att upprätthålla och utveckla din yrkeskunskap.

Kandidatprogrammet (3 år) har sex finskspråkiga och tre svenskspråkiga studieinriktningar. Studieinriktningarna ger olika slags yrkeskompetens och expertis.

De finskspråkiga inriktningarna är specialpedagogik, lärare i huslig ekonomi, slöjdlärare, barnträdgårdslärare, klasslärare samt allmän pedagogik och vuxenpedagogik. De svenskspråkiga inriktningarna är barnträdgårdslärare, klasslärare samt allmän pedagogik och vuxenpedagogik.

Kandidatexamen vid studieinriktningen för barnträdgårdslärare ger behörighet att arbeta som barnträdgårdslärare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Efter kandidatprogrammet du kan fortsätta i magisterprogrammet (2 år) för att få behörighet att arbeta som lärare i huslig ekonomi, slöjdlärare, eller klasslärare. Efter magisterprogrammet i inriktningarna specialpedagogik samt allmän pedagogik och vuxenpedagogik kan du arbeta med olika expertuppdrag inom fostran, utbildning och undervisning.