Lärarpraktik och partnerskolor

Alla lärarutbildningar innefattar undervisningspraktik. Den svenskspråkiga praktiken arrangeras i partnerskolor.

Nätverket av finskspråkiga fältskolor hittar du här.