Forskningsprofil
Pedagogiska fakultetens forskningsprofil.

Forskningen vid pedagogiska fakulteten inriktar sig på människans tillväxt, utveckling, beteende och lärande. Perspektivet är samhällsvetenskapligt, gemenskapsinriktat och individuellt. Forskningen fokuserar på utbildningssystem och inlärningsmiljöer samt läroämnen och elever. Fakulteten producerar ny kunskap som kan användas för att utöka det kulturella och sociala kapitalet i det föränderliga samhället för individens och mänsklighetens väl.

Fostran, samhälle och kultur (den finländska skolan och utbildningspolitiken, fostran och utbildning, arbete, organisationer och utveckling, aktivitet, aktörskap och delaktighet, jämlikhet, genus och globalt ansvar, färdigheter, design och konst i varierande former).

Lärande och interaktion (undervisningsplanen, lärande, undervisning, lärmiljöer, inlärningsfärdigheter, inlärningssvårigheter, utveckling, interaktion, innovativa metoder, lärande utgående från vetenskapsområdet dvs. ämnesdidaktik, gruppers lärande och expertis).

HEL­SUS

Pedagogiska fakulteten är en av de sju HELSUS (Helsinki Institute of Sustainability Science is a cross-faculty research unit in sustainability science within the University of Helsinki) fakultet.

HSSH

Pedagogiska fakulteten är en del av Institutet för humaniora och samhällsvetenskap vid Helsingfors universitet (HSSH).

INEQ

Pedagogiska fakulteten är en del av INEQ (Helsinki Inequality Initiative).

Pedagogiska fakulteten har haft en internationell Strategic Advisory Board (SAB) sedan 2020. SAB:s syfte är att stödja den strategiska utvecklingen av fakulteten mot spetsen för den internationella pedagogiska forskningen och undervisningen. SAB fungerar som stöd för fakultetens ledning och kritisk partner i utvecklingen av fakultetens verksamhet.

Som regel är ledamöternas mandatperiod fyra år. Fyra till sex experter med relevant expertis inom både pedagogisk forskning och utbildning, samt utvärdering eller ledarskap inom området inbjuds till SAB-gruppen.

Medlemmarna i SAB för perioden 2020–2023 är:

  • Professor, biträdande dekan Sharon Lynn Kagan (Columbia University, Teachers College)
  • Professor, biträdande direktör Alison Fuller (University College London)
  • Professor, direktör för avdelningen Wim Gijselaers (Maastricht universitet)
  • Professor, direktör för avdelningen Ola Erstad (Oslo universitet)
  • Professor, dekan Lin Goodwin (University of Hong Kong)

Pedagogiska fakulteten har klarat sig utmärkt i internationella universitetsrankningar en längre tid. Fakulteten har regelbundet placerat sig bland de hundra bästa i världen – den bästa prestationen hittills är den 21:a placeringen i QS-rankingen 2022. Jämförelserna har gjorts mellan 300–1400 universitet.

Helsingfors universitet förbereder sig inför utvärdering av forskningen som sker 2018–2019.

Ytterligare information: