VAKAVA-provet hålls inte 23.4. - antagningen under våren och sommaren 2020 ska ordnas på alternativa sätt
Universiteten i Finland har fastslagit att traditionella urvalsprov inte kan ordnas på ett tryggt och säkert sätt på grund av situationen med coronaviruset. Det allvarliga läget i den rådande pandemisituationen, svårigheterna med att avgöra vem som tillhör en riskgrupp och de risker som förknippas med själva provsituationen är sådana omständigheter som universiteten måste ta på fullaste allvar. Universiteten meddelar om de förändrade antagningssätten för de urvalsprov som sker i april så fort som möjligt och i annat fall senast 30.4.