Pedagogiska fakulteten söker professorer
Pedagogiska fakultetens utökar sin professorskår med nya professorer och biträdande professorer. År 2017 har fakulteten rekryterat tre nya professorer och fyra biträdande professorer. Nu har fyra nya anställningar ledianslagits.