Pedagogik - mångsidigt och meningsfullt
Enligt en undersökning gjord av Kalle Anka* står lärarjobbet stadigt som ett favorityrke bland barn. Många vuxna verkar hålla med barnen – det är många som söker till lärarutbildningarna inom Helsingfors universitet.

Just nu håller pedagogiken dessutom på att stärka sitt fäste också på svenska inom universitetet. Förutom utbildningsprogrammet i allmän- och vuxenpedagogik har barnträdgårdslärarlinjen, som startade år 2011, blivit en etablerad del av det pedagogiska centret på ”terrassen”, Brobergsterrassen i Kronohagen. Sedan hösten 2016 har också klasslärarutbildningen dragit igång. Det finns med andra ord mycket iver och engagemang i luften, nu är en bra tid för att börja studera pedagogik.

Pedagogik är mera än bara metoder för lärande. Samhällets mångfald, flerspråkighet och social rättvisa är hörnstenar för de svenskspråkiga pedagogiska utbildningarna på Uni. De studerande uppmuntras till kritiskt tänkande och får insikter i både psykologiska och samhälleliga aspekter på lärande. Studenter inom allmän- och vuxenpedagogik blir experter på att till exempel planera utbildningar och arbeta med personalfrågor.

Min egen erfarenhet av att forska och undervisa inom pedagogik på Uni är att vi gillar att tänka på det pedagogiska också när vi genomför våra kurser. Klassiska tenter är ganska ovanliga, ofta lär man sig mera av att skriva lärdagbok, att genomföra en egen observationsstudie eller att delta i en gruppdiskussion. De studerande inom pedagogik, barnträdgårdslärarutbildningen och klasslärarutbildningen kan studera helt på svenska men har också fantastiska möjligheter att delta i gästföreläsningar eller kurser på finska eller engelska.

Kalle Anka-läsarna har säkert förstått något viktigt: att arbeta med att förbereda barn och unga för livet i det framtida samhället måste vara något av det mest givande man kan välja att göra i livet. Jag uppmanar gärna alla intresserade att söka till de pedagogiska utbildningarna på Brobergsterrassen!

* HS. 2.11.2016. ”Aku Ankka kysyi suomalaislasten toiveammatteja – ”Kärkiviisikko oli meille aika yllätys””

Läs mer om de svenska programmen inom pedagogik

Allmän- och vuxenpedagogik

Klasslärare

Barnträdgårdslärare