Bli ämneslärare
Studera till ämneslärare på svenska vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet.
Ansökningstid: 6.2.2019 kl 08.00–6.3.2019 kl 15.00.

För att studera till ämneslärare börjar du med att söka in till ett ämne som du vill undervisa i. Alla som studerar ett ämne som undervisas i grundskolan (årskurs 7–9) och gymnasiet, eller som redan har en examen i ett av dessa ämnen är välkomna att avlägga ämneslärarstudier på svenska vid pedagogiska fakulteten. 

Det finns många fördelar med en ämneslärarutbildning. Den förbereder för ett yrke som har hög status i det finländska samhället. Som ämneslärare har du möjlighet att på heltid syssla med och förkovra dig i ett ämne som du är intresserad av. Ämneslärare kan påverka framtiden! Genom din undervisning kan du också väcka andras intresse, så även de får ett bestående intresse som kan leda till utbildnings- och yrkesval. Det du gör i lärarrollen har betydelse för andra både i stunden och på längre sikt.  

Ämneslärarutbildningen vid Helsingfors universitet är en 60 studiepoängs helhet som går att avlägga under ett läsår. Det är fråga om heltidsstudier som arrangeras dagtid. I studierna ingår kurser varvade med två perioder med handledd praktik (10 sp + 10 sp) vid våra finlandssvenska partnerskolor. Partnerskolorna är belägna i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda och Kyrkslätt. Studierna går på svenska och i dem ingår allt från introduktion till pedagogik till ämnesdidaktik och kurser om utveckling av skola och den egna läraridentiteten. Kurserna består av teoretiska föreläsningar och mera praktiska gruppövningar. 

Läraryrket är ett socialt yrke. En lärare träffar varje dag många människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Detta bidrar till att arbetet är omväxlande.  En lärare får också utveckla så väl sin kunskap som sina undervisningsmetoder i växelverkan med elever, kolleger, föräldrar och andra. Att få vara med när  eleverna lär och utvecklas hör till de mest givande erfarenheterna som många lärare lyfter fram. Lärare kan påverka elevers livsval. Därför är läraryrket ansvarfullt och etiskt betydelsefullt. Det kommer alltid att finnas ett behov av behöriga och kompetenta ämneslärare.