Att bli elev

Normallyceum i Helsingfors erbjuder grundläggande utbildning i årskurs 1 och 7–9. Dessa klasser 7-9 har gemensamma utrymmen och lärare med Normallyceets gymnasium. I enlighet med skolans timfördelning har varje elev minst 91 årliga veckotimmar i årskurs 7–9, då riksomfattande minimi är 90 veckotimmar. Timmen som överskrider minimi infaller i årskurs 7 under en kurs i studiefärdigheter.

För den grundläggande utbildningen antas elever i det egna elevantagningsområdet i södra Helsingfors, med undantag för latinklassen för vilken lämplighetsprov anordnas.

Språkprogram

A1 engelska franska svenska
A2 engelska franska svenska
B1 svenska
B2 latin från årskurs 7
B2 franska, tyska, ryska från årskurs 8

Elevantagning för årskurs 7 för läsåret 2017–2018

Ett informationstillfälle anordnas för elever i årskurs 6 och deras föräldrar onsdagen den 9 januari 2019 kl. 18 i festsalen i Normallyceum i Helsingfors (Bangatan 6B, ingång från gården, tredje våningen).

Skolans elevantagningsområde omfattar elevantagningsområdena för Snellmanin alakoulu och Tehtaankadun alakoulu. Om en elev har en adress i området i fråga under högstadietiden, är hans eller hennes närskola Normallyceum i Helsingfors.

För latinklassen antas elever utgående från ett lämplighetsprov. Provet är ett prov i modersmål. Anmälning till provet lämnas in till kansliet för grundskolan i Normallyceum i Helsingfors senast onsdagen den 16 januari 2019 kl. 15 med anmälningsblanketten för lämplighetsprovet som finns på adressen https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/lomak....

Provet anordnas torsdagen den 24 januari 2019 kl. 12. Ingen separat kallelse skickas för provet. Antagning till latinklassen sker endast utgående från poängantal vid lämplighetsprovet.

Om det finns extra platser efter att platser reserverats för eleverna i det egna området och eleverna i latinklassen antar vi elever som bor utanför vårt eget område.

Samtliga beslut om elevantagning publiceras i mars 2019 på skolans ytterdörr och om vårdnadshavarens tillstånd finns på ansökningskortet även på skolans webbplats (https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/syksyn-7.-luokkalaiset-on-valittu). Ansökningskort fås av läraren i lågstadieskolan och returneras även till honom eller henne.

För årskurs 8 och 9

Vi antar endast elever i det egna elevantagningsområdet för årskurs 8 och 9.