Utveckla ditt sätt att lära

Att utveckla de egna studiefärdigheterna är ett steg på vägen mot att bli skicklig på att studera. Den som är skicklig på att studera kan tillgodogöra sig och analysera information samt tillämpa informationen på ett ändamålsenligt sätt.