Så här börjar du studera

Ta del av studieutbudet via vår webbtjänst och se vilka möjligheter Öppna universitetets kurser kan erbjuda dig.

Anmälningen börjar 45 dagar innan studieavsnittet eller –helheten börjar.  Du kan anmäla dig ända fram tills kurserna börjar om det finns plats på dem.

Du hittar anmälningsknappen i undervisningsprogrammet, där du ser

  • den exakta tiden för anmälningen
  • anmälningsläget.

Webbanmälan förutsätter att man har en finländsk personbeteckning. Om du inte har nätbankskoder, anmäl dig hos studentservicen.

Mer information om anmälningarna

Kontrollera kursens tidtabell, undervisningsställe, prestationssätt och litteratur i undervisningsprogrammet.

Du får mera information per e-post före studierna börjar. Du blir beviljad Helsingfors universitets behörighet som är i kraft under dina studier och som används för universitetets elektroniska tjänster.

Arrangemang för studerande med specialbehov