Arrangemang för studerande med specialbehov

Studerande vid Öppna universitetet kan få specialarrangemang i samband med studierna.

Specialarrangemang i samband med undervisningen

Om du behöver specialarrangemang p.g.a. skada i rörelseorganen och sensoriska funktionshinder eller sjukdom och information om tillgängliga tjänster ska du kontakta vetenskapsområdets utbildningsspecialist senast 14 dagar innan du inleder dina studier.

Presentation av undervisningslokalerna (på finska) med information om tillgänglighet med rullstol till undervisningsställena.
Oppimisvaikeus.fi
HERO

Specialarrangemang vid tentamina och studieprestationer

Öppna universitetet ställer upp med specialarrangemang om du på grund sjukdom eller ett funktionshinder inte kan delta i ett vanligt tenttillfälle.

Om du behöver specialarrangemang ska du först kontakta tentamensbyrån per e-post (specialneeds@helsinki.fi) eller per telefon (02941 28057)  för att komma överens om hur du lämnar in ett läkarintyg eller annat expertintyg av vilket behovet av specialarrangemang framgår. 

Studenter har på basis av expertutlåtande eller läkarintyg rätt till

  • extra tid för tentamen (Rekommendationerna för extra tid är 30 minuter för tentamina som räcker mindre än tre timmar och en timme för tentamina som räcker tre timmar eller mer.)
  • ett mindre eller separat tentamensutrymme
  • användning av hjälpmedel (dator)
  • användning av en personlig assistent eller tolk

Vid en tent i sal

Kontakta tentamensbyrån per e-post (specialneeds@helsinki.fi) för att komma överens om hur du lämnar in ett läkarintyg eller annat expertintyg av vilket behovet av specialarrangemang framgår. En kopia räcker.

Skicka dessutom anhållan om specialarrangemangen till adressen specialneeds@helsinki.fi senast 10 dagar före tenten och uppge

  • tentdatumet, namnet på kursen och tentators namn
  • vilka specialarrangemang du behöver ( till exempel: tillgängligt utrymme eller assistent) och annat som tentamensbyrån bör veta 

Tentamensbyrån bekräftar specialarrangemangen före tenten per e-post. Kom också ihåg att anmäla dig till tenten i tjänsten Mina sidor utöver att du anhåller om specialarrangemang.

Om du inte kan delta i en tent som förutsätter specialarrangemang måste du absolut meddela detta till tentamensbyrån.

Vid webbtent

Kontakta tentamensbyrån per e-post (specialneeds@helsinki.fi) eller per telefon för att komma överens om hur du lämnar in ett läkarintyg eller annat expertintyg av vilket behovet av specialarrangemang framgår. En kopia räcker.

Kontakta dessutom utbildningsspecialisten i ditt ämne senast 10 dagar före webbtenten.

Vid andra specialarrangemang (t ex. alternativa prestationssätt), kontakta utbildningsspecialisten i ditt ämne.

Mer information om tenterna: Tenter