Användarnamn till Mina sidor

Tjänsten Mina sidor fungerar med Helsingfors universitets användarnamn.  I tjänsten Mina sidor anmäler sig öppna universitetets studerande till tenter och studerande vid samarbetsinstitut registrerar sig som studerande vid Öppna universitetet. Alla studerande kan kontrollera vilka kurser hon eller han har deltagit i, webbadresserna för lärmiljöerna i Moodle samt kursnycklarna.

Se också: Helsingfors universitets behörighet

Användarnamn till Mina sidor är Helsingfors universitetets behörighet. Du får det när du gör en kursanmälning.

Till tenter som ingår i studieavgiften kan man anmäla sig på webbtjänstens ”Mina sidor” (Deltagarinformation) där det finns en länk vid studieavsnittets namn.

Vid undervisning som Öppna universitetet ordnar själv finns tentresultaten och resultaten för inlärningsuppgifterna i WebOodi (inloggning med Helsingfors universitets behörighet).

Delprestationerna finns till påseende i inlärningsmiljön eller på Avlagda kurser och betyg-sidan i Mina sidor-tjänsten.
 

Under Personuppgifter kan du göra ändringar i dina personuppgifter som du meddelat till webbtjänsten och också byta lösenord.

Om den virtuella lärmiljön Moodle används i studierna, finns adress och kursnyckel till Moodles kursområde på ”Mina sidor”. Du behöver behörighet till Helsingfors universitets datasystem för inloggningen till Moodle.